פניות ספקים

אנו רואים בספקים כשותפינו לדרך ומחויבים ליחסי גומלין תוך כבוד ויושרה, חתירה למצוינות, מקצוענות, אחריות והוגנות.

"סַפָּק" - כל אדם, שותפות או חברה שתפקידם לספק סחורה או שירותים לפרטנר, ובכלל זה קבלנים, משווקים, מפיצים וכדומה.

הספקים עובדיהם ושלוחיהם יכולים לפנות אל פרטנר באופן גלוי או אנונימי, בכל נושא ושאלה.
פרטנר תעשה מאמץ להשיב בתוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.

דוא״ל: sapakim@partner.co.il
דואר: פניות ספקים, פרטנר, רחוב עמל 8, פארק אפק, ראש העין
פקס: 054-7816344

לרשותכם iSupplier - פורטל ספקים דיגיטלי חדשני, באמצעותו ניתן לצפות בהזמנות הרכש, חשבוניות שנקלטו וסטטוס תשלומים.
https://isupplier.partner.co.il 

ספקים המעוניינים להתחבר לפורטל מוזמנים לשלוח מייל לכתובת: natalya.galayda@partner.co.il
ולצרף את שם החברה, ח.פ., איש קשר וטלפון.
לאחר קבלת הפרטים ישלח מייל חוזר עם הסברי ההתחברות לפורטל.