פניות ספקים

אנו רואים בספקים שלנו שותפים לדרך ולהצלחה, ולכן מקפידים לבחור את הספקים שלנו על פי שיקולים מקצועיים, וענייניים.
תפיסת שותפות זו הובילה את החברה לגיבוש קוד אתי לספקי פרטנר שמחייב את הקבוצה ואת ספקיה. במסגרת הקוד האתי אנו מתחייבים לפעול בהוגנות, תום לב, מקצועיות, יחס אישי ולהימנע מניגוד עניינים.
ספקי החברה מתחייבים בין השאר לשמור על כבודם של עובדיהם ועל זכויותיהם הבסיסיות המוענקות להם בחוק ולשמור על הסביבה.
אנו עושים מאמצים כדי להבטיח שהתקשרויות החברה יתבצעו עם ספקים שהם מעסיקים הוגנים ואשר פועלים בהתאם להוראות החוק.
במסגרת זו, ספקינו מחויבים לחתום על מסמך התחייבות לעמוד בכללי האתיקה תוך ציות מלא לחוקי העבודה.
לעיון בקוד האתי לספקי פרטנר לחצו כאן

הספקים עובדיהם ושלוחיהם יכולים לפנות אל פרטנר באופן גלוי או אנונימי, בכל נושא ושאלה.
פרטנר תעשה מאמץ להשיב בתוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.
דוא״ל: sapakim@partner.co.il
דואר: פניות ספקים, פרטנר, רחוב עמל 8, פארק אפק, ראש העין
פקס: 054-7816344
לרשותכם iSupplier - פורטל ספקים דיגיטלי חדשני, באמצעותו ניתן לצפות בהזמנות הרכש, חשבוניות שנקלטו וסטטוס תשלומים.
https://isupplier.partner.co.il

ספקים המעוניינים להתחבר לפורטל מוזמנים לשלוח מייל לכתובת: natalya.galayda@partner.co.il
ולצרף את שם החברה, ח.פ., איש קשר וטלפון.
לאחר קבלת הפרטים ישלח מייל חוזר עם הסברי ההתחברות לפורטל.

אימות לחידוש CERTIFICATE יש לשלוח מייל לכתובת digitalPS@partner.co.il