• * שירות תשתית סיבים אופטיים של פרטנר יכול להיות מסופק אך ורק באזורים בהם פרושה רשת הסיבים של פרטנר
  • * השירות יכול להיות מסופק על בסיס סיב אופטי המגיע עד בית הלקוח או עד הבניין בו דירת הלקוח