Partner בדיקת תוקף אחריות יצרן למכשיר

בדיקת תוקף אחריות יצרן למכשיר

ברכישת מכשיר חדש או בשדרוג מכשיר ברשת פרטנר, אתה זכאי לאחריות יצרן למכשירך הנועד להגן עליך מפניי נזקים שמקורם בפגם הקיים במוצר (כלומר לא תקלות שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון).

ניתן לבדוק את תוקף האחריות באחת מהדרכים הבאות: חיוג למספר 1-800-054-343, שליחת הודעת  sms עם המספר הסידורי של המכשיר למספר 2882 או הזנת המספר הסידורי בעמוד זה.

היכן מופיע המספר? שלח
MachineName = VMWEBCMS7