מספרי כוכבית מקוצרים לעסקים | Partner

מספר מקוצר לעסקים

המספרים המורשים להקצאה בהנחיית משרד התקשורת הם בתצורה הבאה:

2XXX    3XXX     45XX     49XX      5XXX      6XXX      8XXX     9XXX

בדוק זמינות מספר

לצפייה ברשימה המלאה של המספרים המקוצרים בחר:
מספרים תפוסים | מספרים פנויים

להצטרפות לשירות אנא פנה לאחד המשווקים שלנו: מרכז הכוכביות הארצי 2552* או כוכבית המותג 2032*

לקוח יקר, שים לב, המידע מתייחס לכוכביות אשר הוקצו על ידי פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ו-012 טלקום בע"מ בלבד. המידע המוצג מתעדכן בכפוף לקליטת הנתונים במערכות פרטנר ו-012 ואינו מתעדכן בזמן אמת כך שהמידע עשוי שלא להיות מעודכן נכון למועד הצפייה בו. יובהר, ביצוע הבדיקה באתר איננה מהווה הצטרפות לשירות ו/או הקצאה של כוכבית כלשהי. להצטרפות ולקבלת מידע נוסף בקשר לשירות מספר מקוצר לעסקים עליך לפנות לאחד מהמשווקים כמפורט לעיל.