Partner- חבילות סלולר, אינטרנט ביתי ומכשירים סלולריים

מכשירים נגישים

לקבלת מידע נוסף לגבי תמיכה ונגישות
במרכזים השונים חייג 054* או 1-800-054-054

לקוחות כבדי שמיעה מוזמנים לפנות בפקס
074-7077858, SMS למספר 4410
או במייל לכתובת negishut@partner.co.il

תתכונות מותאמות לאנשים עם מוגבלות ראיה

למעלה

תכונות מותאמות לאוכלוסיה עם לקויות שמיעה

למעלה

תכונות מותאמות לאוכלוסיה עם מוגבלות בהפעלת ידיים

למעלה

תכונות מותאמות לאוכלוסיה עם מוגבלות קוגניטבית

למעלה