מעוניינים בסמארטפון חדש
בכל שנה? השאירו פרטים

שלח לשיחה עם נציג
1800-054-034

התשלום החודשי למשך 12 חודשים לפחות
* בכפוף לתקנון המבצע

SmartUp
השיטה החדשה ליהנות מסמארטפון חדש כל שנה

חדש בכל שנה

התשלום החודשי למשך 12 חודשים לפחות * בכפוף לתקנון המבצע