Partner # Home
האינטרנט הביתי נולד מחדש

פרטנר מציעה אינטרנט ביתי הכולל חבילת אבטחה וגלישה על גבי תשתית דור 4 במהירות הורדה והעלאה של עד ,30Mb ללא צורך בטכנאי או בשקע תשתית ייעודי.
מצטרפים ל partner # home ונהנים מאינטרנט ביתי מהיר, התקנה פשוטה ומהירה וללא צורך בתשלום לחברת התשתית, והכול בחשבון אחד!

להצטרפות לשירות:

 • מהירות העלאה עד פי 10

 • ללא התקנת טכנאי

 • אינטרנט ביתי מאובטח

74.9 ₪ לחודש ללקוחות פרטנר
ניתן לשכור נתב ב-14.9 ₪ לחודש

להצטרפות ל Partner #Home:

עיקרי התכנית :

 • שם התכנית - LTE HOME GOLD
 • מחיר התכנית – 84.9 ₪, חודשיים ראשונים 50 ₪ לחודש. המחיר יעודכן ל99.9 ₪ לחודש לאחר 12 חודשים. 2
 • שיחות בישראל – 1 ₪ לדקת שיחה
 • תעריף SMS- 49 אג' להודעה
 • הודעות MMS- 49 אג' להודעה
 • גלישה סלולרית – קצב הורדת הנתונים המרבי בהאטת קצב הוא 64kb. עד 500G נפח גלישה. עד 30M מהירות גלישה העלאה והורדה
 • דמי חיבור חד פעמי – ללא דמי חיבור
 • דמי כרטיס חכם – 0 ₪
 • דמי מעבר לתכנית זו – ללא. בעת ביצוע מעבר בין תכניות, יחולו עליך תנאי התכנית אליה בחרת לעבור ויסתיימו תנאי תכניתך הקודמת.

עיקרי השירות:

 • שם השירות – Huawei B315
 • תשלום חודשי ללא מע"מ – 12.73 ₪
 • תשלום חודשי כולל מע"מ- 14.9 ₪
 • דמי חיבור חד פעמי – 49 ₪
 • הטבת תכנית לחודשיים הראשונים 34.9 ₪ תינתן כל עוד המנוי בתוכנית, מחיר התוכנית לאחר הנחה: 50 ₪ לחודשיים
 • בהצטרפות לתוכנית UL (הרשימה המלאה בתנאי התוכנית) תוכל ליהנות מהנחה חודשית נוספת של 10 ₪, מחיר התוכנית לאחר הנחה: 40 ₪ לחודשיים ראשונים ולאחר מכן 74.9 ₪
 • בעלי נתב תומך יוכלו גם להצטרף לתכנית הכוללת גלישה סלולרית, ללא השכרת הנתב, באמצעות פנייה למוקד המכירות של פרטנר בטלפון 1800-054-054
 • יש לוודא כי הנתב תומך ברשת 4G בטכנולוגית LTE, וזאת בכפוף לאזורי פריסת הרשת בארץ ע"י פרטנר
 • גלישה בנפח הורדה של עד 500GB ונפח העלאה של עד 50GB
 • בסיום ניצול נפח חבילת הגלישה תחול האטה של קצב הגלישה
 • המחירים כוללים מע"מ.
 • בכפוף לתנאי התוכנית
 • לתנאי התוכנית המלאים לחץ כאן
 • לתנאי השירות לחץ כאן
 • התמונות להמחשה בלבד
 • אחריות תינתן במרכזי שירות נבחרים של פרטנר. לקבלת מידע אודות מרכזי פרטנר תומכי נגישות לחץ כאן
 • לקבלת מידע אודות מרכזי השירות לחץ כאן
 • בכפוף לזמינות במלאי
 • הדרכים ליצירת קשר ושעות פעילות לחץ כאן
 • לטופס גישה לשירותים לחץ כאן
 • אנו רשאים לשנות את התעריפים ו/או את כמות יחידות השירות בכל עת, ובלבד שנשלח לך הודעה מראש ובכתב, בין ארבעה עשר (14) יום לעשרים ואחד (21) יום לפני כניסת שינוי התעריפים ו/או כמות יחידות השירות לתוקף. במקרה של הפחתת תעריף, אנו רשאים לשלוח הודעה עד חודש לאחר ההפחתה.
 • תשלומים - אם לא תשלם בזמן, אנחנו יכולים לגבות ממך הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל. אנו נחייב אותך בהוצאות גביה על תשלום שלא שולם במועד שנקבע לפירעון ובלבד שחלפו 14 ימים לפחות ממועד זה, בהתאם לגובה החוב ולפעולות הכרוכות בגבייתו וזאת כמפורט בלוח התעריפים הכללי שלנו. אם לא תפרע את חובך יתכן שננקוט נגדך בהליכים משפטיים, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות.
 • לפנייה לנציב תלונות לחץ כאן
 • דרכי התנתקות/הפסקה משירותים לחץ כאן
 • במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעות לתעריפים ולסל השירותים, לבין הוראות הרישיון בנושא זה, הוראות הרישיון גוברות. המנהל הכללי של משרד התקשורת מוסמך להורות לנו לשנות את הסכם ההתקשרות. בהתקשרותך בהסכם אתנו, אתה מסכים לשינויים עליהם יורה משרד התקשורת.