תשלום חוב

  • 1 זיהוי
  • 2 תשלום
  • 3 סיום

להמשך, אנא מלא את פרטי הזיהוי הבאים: 

אישור סכום לתשלום

לקוח יקר שים לב,
הסכום שהוזן גדול יותר מגובה החוב. חשבונך יכנס ליתרת זכות של