חבילות סלולר, אינטרנט ביתי ומכשירים סלולריים -Partner

מקום העבודה וזכויות האדם

אלפי עובדים מכל אזורי הארץ, מכל גווני הקשת החברתית בישראל, שואפים ליצור יחד סביבת עבודה חווייתית, מעצימה ובטוחה. העובדים שלנו הם שותפים אמתיים להצלחת החברה.

עובדי פרטנר

בשנת 2014, היוו העובדים עד גיל 30 55.9%, בגילאי 41-30 41.3% ומעל 50 2.8%. בפרטנר היו 54.1% נשים.

*מתייחס לעובדי קבוצת פרטנר.

הכשרה ומשוב

הכשרה

אנחנו מאמינים כי טיפוח והכשרת עובדים לתפקידים השונים בחברה, בצורה מקצועית ויסודית, מביא לידי ביטוי את יכולותיהם האישיות והמקצועיות של העובדים ולשביעות רצון גבוהה מצידם. אנחנו מעניקים לעובדים כלים בכדי להתפתח ומעודדים אופק ופיתוח מקצועי. ההשקעה שלנו בעובדים והקניית סביבת עבודה נעימה, מגבירה בקרבם את הרצון לפעול מתוך מחויבות אישית לתפקיד בפרט ולארגון בכלל.


אגף ההדרכה והפיתוח הארגוני שלנו אמון על:

 • פיתוח והעברת קורסים
 • בניית תכניות לחיזוק ופיתוח הידע לפי צורכי היחידות השונות
 • בניית מערכי הדרכה המיועדים למערכות ותהליכים בחברה
 • הקניית מיומנויות מקצועיות וכישורי חיים במסגרת קורסים וסדנאות
 • פיתוח התרבות הארגונית
 • פיתוח והכשרת מנהלים

  בין מגוון הקורסים המקצועיים לעובדים, ניתן למנות את הקורסים הייעודים להכשרה לתפקידי השירות השונים, סדנאות מיומנויות שיחה, קורסים לשימושי מחשב כמו אקסל או SQL וקורסים ניהוליים לתפקידים השונים- למנהלי פרויקטים, מנהלי מחלקות, ראשי צוותים, סדנאות לבכירים, סדנת ניהול מו"מ והרצאות העשרה שונות.

משוב

תהליך המשוב השנתי, בו אנו יוצרים שיח פנימי בין העובדים שלנו כבסיס להעצמה אישית ולמצוינות אישית וארגונית, מהווה תמונה של הערכת העובדים והמנהלים בחברה באמצעות:

 • חיבור ליעדי הארגון
 • חתירה למצוינות
 • הזדמנות למפגש משמעותי מנהל-עובד
 • הזדמנות לשיחת סיכום שנה
 • קריטריון חשוב לתהליכי משאבי אנוש
 • כ- 92% מהעובדים והמנהלים, קיבלו משוב בשנת 2014 .

בריאות, בטיחות וגהות בסביבת העבודה

מדיניות בטיחות וגהות תעסוקתית

כחברת תקשורת מובילה בישראל, אנחנו מחויבים לקיום תנאים המאפשרים שמירה על בריאותם ובטיחותם של עובדינו והמבקרים באתרינו. זאת בהתאם לדרישות על פי דין והתקן לבטיחות וגהות תעסוקתית OHSAS18001:2007. החברה מספקת סביבת עבודה המשמרת את בריאות ובטיחות עובדיה והשוהים באתריה.


ההנהלה מקצה את המשאבים הנדרשים לניהול מערכת לבטיחות וגהות תעסוקתית, לרבות זיהוי ובקרת גורמי סיכון ומפגעים, מניעתם ומזעור השפעותיהם. ההנהלה עוסקת בהגדרת מטרות, שילוב היבטים בטיחותיים בתכנון וביצוע תהליכים בחברה, הדרכה והעלאת מודעות העובדים. אנחנו מתחייבים להעמיק ולשפר את המערכת לניהול בטיחות וגהות תעסוקתית תוך הפעלת שיקולים ערכיים, עסקיים וכלכליים ולסקור תקופתית את המערכת בכדי להבטיח את הרלוונטיות שלה ואת התאמתה לחברה. החברה מקצה משאבים להגברת המודעות בנושאי בטיחות וגהות לכל עובדיה ולעובדי הקבלן ולהכשרות בעלי תפקידים בתחום זה. החברה גם מתקשרת את הנושא לכל מחזיקי עניין הרלוונטיים.

בין היתר אנו מבצעים בתחום הבטיחות, את הפעילויות הבאות :

 • מבדקים שנתיים בנושאי איכות ובטיחות הנדרשים על פי תקן 18001
 • הדרכות לעובדים הרלוונטיים על ידי ממונה בטיחות
 • מערך הגשת עזרה ראשונה המופעל על ידי עובדים
 • מעבר על לומדת בטיחות שמועברת כל שנה לכלל החברה
 • קיום ועדת בטיחות המורכבת מעובדי החברה