חבילות סלולר, אינטרנט ביתי ומכשירים סלולריים -Partner

שרשרת אספקה מקיימת

אנו רואים בספקים שלנו שותפים לדרך ולהצלחה. אנו בוחרים ספקים על פי שיקולים מקצועיים, אובייקטיבים וענייניים, תוך ראיית טובת החברה.

אנו מקפידים על התקשרות עם ספקים שהינם מעסיקים הוגנים ואשר פועלים בהתאם להוראות החוק. במסגרת זו, אנו מבקשים מספקינו לחתום על מסמך התחייבות  לציות מלא לחוקי ההעסקה, נשיאה בתשלומים, הוצאות, עלויות וזכויות המגיעות לעובדים, לרבות שכר שעולה על שכר המינימום והפרשות סוציאליות אחרות.

כמו כן, אנו מעדיפים התקשרות עם ספקים הדוגלים בגישה מקיימת כלפי הסביבה: אנו מבקשים מהם היתרים ואישורים לגבי פעילויות שיש להן השלכה על איכות הסביבה (כגון: פינוי פסולת לאתרים מורשים, עמידה בתקני ניהול סביבתי, בטיחות וגהות).


מתן עדיפות לספקים חברתיים
על מנת להבטיח הטמעת שיקולים חברתיים, ערכיים וסביבתיים בניהול העסקי השוטף של החברה, החלטנו להעדיף ברכישת מתנות מספקים חברתיים, שלפחות מחצית מעובדיהם הם בעלי מוגבלויות או אוכלוסיות בסיכון. ספקים אלה מאפשרים לעובדיהם להתפרנס ולחיות בכבוד, להיות יצרנים, להשתלב בחברה ולקבל שכר הוגן לפי החוק. על פי המדיניות שגיבשנו בשנים האחרונות, הספקים בהם בחרנו מחויבים לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של איכות, כמות ולוחות זמנים. התמורה לכל הגורמים המעורבים - לקוחות, עובדי פרטנר ועובדי הארגונים בהם בחרנו, גבוהה ביותר.
בין הארגונים- משתלת כפר עידוד, צעצועץ, הבית של סוזן, כלים שלובים, zerozer, אנד ג'וי, יקב טוליפ,ליה שוקולד, בית איזי שפירא נגאיה.

בעקבות חקיקת החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, נערכנו בפרטנר – במסגרת הפעילות מול ספקינו – הפעולות הבאות:

  • הסכמים לקבלת שירותי ניקיון – נשלחה לקבלנים השונים תוספת להסכמים, במסגרתה הוחלו הוראות החוק על הקבלנים;
  • הסכמים לקבלת שירותי אבטחה ושמירה -  נשלחה לקבלנים תוספת להסכמים, במסגרתה הוטמעו גם הוראות החוק;
  •  הסכמים לקבלת שירותי הסעדה - נשלחה לקבלנים טיוטת הסכם, במסגרתה הוטמעו גם הוראות החוק.