חבילות סלולר, אינטרנט ביתי ומכשירים סלולריים -Partner

התנדבות עובדים

60% מהעובדים שלנו, הפרטנרים, התנדבו בשנת 2014 ותרמו יחד מעל 9,000 שעות התנדבות.  הפרטנרים, נוטלים חלק במגוון פעילויות שותפות בקהילה המעודדות ומרחיבות מעגלי עשייה, יחד עם  עמותות וארגונים שונים, תוך אכפתיות, מעורבות אישית ואקטיבית ואחריות אישית.

בין הפעילויות שאנו שותפים בהן: אריזה וחלוקת חבילות מזון, שיפוץ וצביעת מבנים קהילתיים, קטיף של תוצרת חקלאית, פעילויות עם ילדים בבתי חולים, ליווי קייטנות לילדים, לימוד והנחלת ידע דיגיטלי במרכזי התקשורת הקהילתיים שלנו בשיתוף פר"ח ועוד.

עבור העובדים המתנדבים הנתינה מייצרת תחושה של משמעות, העצמה אישית ושייכות.