Partner Geemarc AP40- לאנשים לקויי שמיעה ולבעלי מוגבלות בהפעלת הידיים

Geemarc AP40- לאנשים לקויי שמיעה ולבעלי מוגבלות בהפעלת הידיים

 
 
מקשים גדולים ומותאמים לבעלי מוגבלות בהפעלת הידיים
אפשרות לניהול שיחות ברמקול ללא צורך באחיזת השפופרת
אפשרות לחיזוי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון
תאימות למכשירי שמיעה במצב T ומצב M (שימוש בעזרי שמיעה)
אפשרות לחיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש באמצעות מספר מקוצר
 
 
מחיר מומלץ ללקוח לא כולל מע"מ

830 ש”ח


 
 
פרטי המכשיר

ערכה

 • שנאי לבסיס
 • מכשיר
 • מדריך למשתמש
 • כבל טלפון

תכונות

 • יכולת לבחור בין מספר צלצולים בתחומי תדרי צלצול שונים
 • תאימות למכשירי שמיעה במצב T ומצב M (שימוש בעזרי שמיעה)
 • אפשרות לחיזוי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון
 • אפשרות חיבור לכרית רטט
 • אפשרות לחיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש באמצעות מספר מקוצר
 • טלפון מוגבר לאנשים בעלי ירידת שמיעה חמורה. ייחודי – מגביר ב-50 דציבל.
 • ללא צפצופים או רעשים
 • הטלפון מוגבר בשיחה ובצלצול עם אפשרות לויסות העוצמה
 • מקשים גדולים ומותאמים לבעלי מוגבלות בהפעלת הידיים
 • אפשרות לניהול שיחות ברמקול ללא צורך באחיזת השפופרת