Partner LIVE ערוץ האח הגדול

ערוץ האח הגדול LIVE מגיע ל Partner tv

שידורים ישירים מבית האח הגדול בערוץ 26 בשלט

לתקופת ההיכרות ללא תשלום

תחילת השידור בעוד ימים

רוצה להמשיך לצפות בערוץ גם לאחר תקופת ההיכרות, בעלות של 17.9 ₪ בלבד?

לרכישת הערוץ אונליין
  • תנאים:
  • תקופת הכרות היא 5.5.18 ועד ליום 13.05.18, לאחריה הצפייה בערוץ כרוכה בהצטרפות לחבילה בתשלום בסך 17.9 ₪ לחודש.
  • ניתן לרכוש את החבילה גם במהלך תקופת ההיכרות והחיוב יחל בתום תקופה ההיכרות.
  • הצפייה בערוץ מוגבלת לצפייה מגיל 14 ומעלה.
  • השידורים בערוץ יופסקו בעת המשדרים המרכזיים וסמוך להם, בזמן ביצוע משימות וכן מעת לעת.
  • בהצטרפות או בניתוק החבילה יחול חיוב יחסי לאותו מועד.
  • ניתן לבטל את הערוץ בכל עת באמצעות אתר פרטנר או נציג שירות במספר 5484*.