Partner תוכנות Samsung למחשב

תוכנות Samsung למחשב

Samsung PC Suite

ה-Samsung שלך יכול יותר - מגוון יישומים לשימוש עם מכשירך במחשב!

תוכנת ה-Samsung היעודית למכשירך מאפשרת לך לחבר את מכשירך למחשב ולהפוך אותו להרבה יותר מטלפון נייד. השתמש בתוכנה כדי:

  • לסנכרן את מכשירך עם תוכנת Microsoft Outlook.
  • לחבר את מכשירך כמודם לאינטרנט.
  • להעביר בקלות ובמהירות מידע וקבצים מהמחשב למכשירך ולהפך.
  • לערוך או למחוק פגישות, אנשי קשר והודעות.
להורדת התוכנה

קיימות שלוש גרסאות של התוכנה, בחר את דגם המכשיר שברשותך ותתחיל ליהנות!

Samsung PC Studio 3:

New Samsung PC Studio:

Samsung Kies 2:

Samsung PC Studio 3

New Samsung PC Studio

Samsung Kies 2

חזרה לעמוד orange data center להורדת Adobe Reader
  • הקישורים המופיעים באתר זה הינם לנוחות המשתמש בלבד.
  • התכנים והשירותים המופיעים בקישורים אלו אינם באחריות פרטנר.
  • אין בעצם הצגת הקישור באתר זה כדי להוות הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי פרטנר לגבי האתרים אליהם מפנה הקישור.
  • אם תבחר להוריד תוכנה הנמצאת באחד מהקישורים, עליך לפעול על פי תנאי הרשיון של אותה התוכנה.
  • במקום בו השימוש בתוכנה מותנה בתשלום, הנך מתחייב לשלם כנדרש.
  • הורדת התוכנות למכשיר צורכת נפח גלישה באינטרנט בתשלום בהתאם לתעריפי הגלישה החלים על המנוי.