Partner ניוד/ מעבר לפרטנר

ניוד/ מעבר לפרטנר

אם ברצונך לנייד / להעביר את מספרך לפרטנר, אנא הזן את הפרטים הבאים:
שים לב, בהמשך התהליך תתבקש להזין קוד שישלח אליך ב-SMS למספרך במפעיל הקודם, במידה ומכשירך חסום לקבלת SMS לא תוכל להשלים את התהליך. להשלמת התהליך אנא פנה לשירות הלקוחות באמצעות הצ'אט

שים לב- יש לבצע את התהליך לפני החלפת הSIM במכשירך.

שדה חובה ניתן להזין מספרים בלבד יש להזין 20 תוים מכשירך חסום לקבלת sms לא תוכל להשלים את התהליך. להשלמת התהליך אנא פנה לשירות הלקוחות באמצעות נציג צ'אט SiM לא תקין, אנא פנה לשירות הלקוחות

שדה חובה ניתן להזין מספרים בלבד יש להזין 9 תוים ת.ז לא תקינה

שדה חובה ניתן להזין מספרים בלבד יש להזין 4 תוים יש להזין 4 תוים

הפרטים שהוזנו אינם נכונים, נסה שנית ארעה שגיאה במערכת, אנא נסה שוב במועד מאוחר יותר אנא פנה לשירות הלקוחות באמצעות נציג צ'אט

המשך